Over Guatemala

Wij zijn al 23 jaar verbonden met Guatemala. Waarom Guatemala. Het land heeft iets magisch. De mensen zijn mooi, gastvrij en kleurrijk, de natuur is prachtig, gevarieerd en mysterieus. Maar er is veel armoede, ongelijkheid en geweld. Meer dan de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens van 2$ per dag. Het land heeft het meeste kindermoorden ter wereld. Het voelt oneerlijk dat dit bijzondere volk onder deze slechte omstandigheden moet leven. De behoefte om hier iets aan te doen is groot.

Onderwijs in Guatemala

Een derde van de bevolking in Guatemala is laaggeletterd. Hoewel basisonderwijs in Guatemala vrijwel gratis is, besteedt de Guatemalteekse regering minder dan 3% van hun budget aan educatie. Dit resulteert in overvolle openbare scholen, met slecht opgeleide leerkrachten en onvoldoende schoolmaterialen. Daarnaast moeten leerlingen op publieke scholen betalen voor uniformen en boeken, wat vaak onbetaalbaar is voor de arme, lokale bevolking. Van elke 10 kinderen die beginnen aan de basisschool, ronden helaas maar 4 de basisschool succesvol af. Slechts 1,7 is hiervan een meisje: meisjes worden nog steeds achtergesteld in Guatemala.

Marky en Guatemala

Marky wil heel graag meewerken aan een betere toekomst voor het land. Naast de mensen blijven staan die durven geloven in verandering, en die het heft in handen nemen om tegen de stroom in te roeien. Marky wil met haar werk op kleine schaal projecten ondersteunen die zich inzetten voor een betere, eerlijke toekomst. Educatie zien we als een onmisbaar middel om mensen weerbaar te maken. Juist nu wil Marky de mensen ondersteunen die zich inzetten om de Guatemalteken perspectief te geven. De enige weg om een toekomst te hebben is de huidige generaties sterker slimmer en weerbaar te maken. En dat is door middel van onderwijs.