Wat doen we?

Marky werkt samen met onderwijsprojecten in Guatemala die kansarme kinderen de mogelijkheid geven naar school te gaan. Marky wil met haar werk, op kleine schaal, projecten ondersteunen die zich inzetten voor een betere, eerlijke toekomst. Educatie zien we als een onmisbaar middel om mensen weerbaar te maken. De enige weg om een betere toekomst te krijgen is de huidige generaties sterker slimmer en weerbaar te maken. En dat is door middel van onderwijs.

Stichting Marky heeft als doel “Het bestrijden van armoede en de bewustwording hiervan”.
Educatie wordt als belangrijkste middel ingezet.

Stichting Marky heeft geen winstoogmerk en streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. De met de activiteiten behaalde opbrengsten komen ten goede aan de doelstelling van Stichting Marky.