CasaSito

In Guatemala stopt 60% van de kinderen met leren na de lagere school simpelweg omdat het te duur is om verder te leren en omdat de kinderen mee moeten werken om geld bijeen te krijgen. Dit betekent dat meer dan de helft van de kinderen van 12 jaar (!) en ouder geen onderwijs meer volgt!

Verder leren

CasaSito vervult al 15 jaar lang een zeer belangrijke rol binnen verschillende arme gemeenschappen in Guatemala. Hun belangrijkste focus is kinderen door te laten leren. De eerste stap is de middelbare school en indien mogelijk een vervolgopleiding. Want alleen beter onderwijs kan de cirkel van armoede in deze gemeenschappen doorbreken.

Het nieuwe schooljaar is in januari 2022 gestart. 5 kinderen, Ashley, Santiago, Jacky, Mayra en Rosario, konden verder studeren door onze steun!! CasaSito heeft ervoor gezorgd dat er 105 jongeren dit jaar weer verder leren.

Marky en CasaSito

Marky wil graag helpen zodat CasaSito haar belangrijke werk ook volgend jaar kan voortzetten.
Marky wil zich hard maken om weer 5 jongeren van CasaSito in 2023 door te laten studeren aan de universiteit. Het schooljaar start al 6 januari 2023, dus al best snel… Het bedrag dat we hiervoor nodig hebben is € 7175.

Wil je helpen? Dat kan door te doneren aan Stichting Marky.

Wil je meer informatie? Wij vinden het fijn als je contact met ons zoekt. Dan kijken we samen wat we kunnen doen.