CasaSito

In Guatemala stopt 60% van de kinderen met leren na de lagere school simpelweg omdat het te duur is om verder te leren en omdat de kinderen mee moeten werken om geld bijeen te krijgen. Dit betekent dat meer dan de helft van de kinderen van 12 jaar (!) en ouder geen onderwijs meer volgt!
CasaSito vervult al meer dan 15 jaar een zeer belangrijke rol binnen verschillende arme gemeenschappen in Guatemala. Hun belangrijkste focus is kinderen door te laten leren. De eerste stap is de middelbare school en indien mogelijk een vervolgopleiding. Want alleen beter onderwijs kan de cirkel van armoede in deze gemeenschappen doorbreken. CasaSito heeft ervoor gezorgd dat 105 jongeren dit jaar weer verder konden leren.

Marky en CasaSito

Door de steun van Stichting Marky kunnen nu al vijf jongeren verder studeren. Dit zijn Alma, Santiago, Jacky, Mayra en Rosario. Wil je meer weten over deze vijf toppers? Bekijk dan hier de video.

Marky wil graag helpen zodat CasaSito haar belangrijke werk ook volgend jaar kan voortzetten. Marky wil zich hard maken om in ieder geval deze vijf jongeren door te laten studeren aan de universiteit. En het zou helemaal geweldig zijn als we dit kunnen uitbreiden naar zeven studenten. Het bedrag dat we hiervoor nodig hebben is € 10.000.

Wil je helpen? Dat kan door te doneren aan Stichting Marky. Wil je meer informatie? Wij vinden het fijn als je contact met ons zoekt. Dan kijken we samen wat we kunnen doen.