Anbi profiel Marky

Rechtsvorm
Stichting

Statutaire naam
Stichting Marky

Statutaire zetel
Vught

KvK nummer
74948016

RSIN
860082805

Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft, met uitsluiting van winstoogmerk, ten doel: Het bestrijden van armoede in binnen- en buitenland en de bewustwording hiervan. Onder andere wordt educatie als belangrijk middel ingezet, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: gelden en fondsen te werven en door activiteiten en evenementen te organiseren.

Subcategorie
Armoedebestrijding en educatie

Organisatie / bestuurders
Aantal bestuursleden: 3
Secretaris: Jan Pieter Mikal in ‘t Veld
Voorzitter: Maria Henriette Dijkmans
Penningmeester: Caspar Beke

Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee

Is er een persoon in dienst?
Nee

Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee

Worden bestuursleden, eventuele werknemers financieel beloond?
Nee

Financieel
Er zijn nog geen geldstromen van of naar de stichting

Overig
Beleidsplan stichting Marky 2020

Doelgroep
Algemeen

Werelddeel
Wereldwijd

Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000

Contactinformatie
Stichting Marky
Postbus 886
5000 AW Tilburg

+31 (0)6 52408906
Email: maaike@stichtingmarky.nl