Educatieprojecten Guatemala

Guatemala heeft iets magisch. De mensen zijn mooi, gastvrij en kleurrijk en de natuur is prachtig, gevarieerd en mysterieus. Maar er is veel armoede, ongelijkheid en geweld. Meer dan de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens van 2$ per dag. Het land heeft het meeste kindermoorden ter wereld. Het voelt oneerlijk dat dit bijzondere volk onder deze slechte omstandigheden moet leven. De behoefte om hier iets aan te doen is groot.

Een derde van de bevolking in Guatemala is laaggeletterd. Hoewel basisonderwijs in Guatemala vrijwel gratis is, besteedt de Guatemalteekse regering minder dan 3% van hun budget aan educatie. Dit resulteert in overvolle openbare scholen, met slecht opgeleide leerkrachten en onvoldoende schoolmaterialen. Daarnaast moeten leerlingen op publieke scholen betalen voor uniformen en boeken, wat vaak onbetaalbaar is voor de arme, lokale bevolking. Ook gaan er nog steeds veel minder meisjes dan jongens naar school in Guatemala.

De projecten die we steunen

Marky wil heel graag meewerken aan een betere toekomst voor het land. Hoe? Door met ons werk op kleine schaal projecten te ondersteunen die zich inzetten voor een betere, eerlijke toekomst. Educatie zien we als een onmisbaar middel om mensen weerbaar te maken. De enige weg om een toekomst te hebben is de huidige generaties sterker slimmer en weerbaar te maken. En dat is door middel van onderwijs.

In 2024 werkt Marky samen met verschillende organisaties. Omdat wij vinden dat zij op een mooie manier hun bijdrage leveren aan goed onderwijs. We kennen de founders en bestuurders van deze stichtingen persoonlijk en hebben intensief contact met hen. Ook bezoeken we de projecten in Guatemala heel regelmatig om optimale betrokkenheid te creëren.Voor ieder project hebben we een concreet doel gesteld. We hopen zoveel mogelijk hulp te krijgen, zodat we eind 2024 een mooie bijdrage aan het onderwijs voor deze kinderen kunnen leveren.

Hier lees je meer over onze projecten: